SLOGAN KECEMERLANGAN 2017

Wednesday, January 13, 2010

PELAJAR SMK JELAI SEMAKIN KEMAS, TERATUR...


Selain daripada memastikan persekitaran sekolah dan tempat-tempat khas cantik dan selesa, penekanan juga dikaukan terhadap disiplin pelajar.

Beberapa penegasan terhadap disiplin dan sahsiah telah dibuat pada tahun ini. Antaranya ialah
1. Pematuhan kehadiran pelajar ke sekolah dan ke tapak perhimpunan sebelum jam 7.15 pagi.
2. Sistem beratur yang lebih kemas dan teratur.
3. Pematuhan terhadap penampilan pelajar iaitu menggunakan konsep BKW iaitu, Bersih, Kemas dan Wangi.
4. Sistem beratur untuk balik dengan diawasi oleh semua guru mata pelajaran waktu akhir, guru disiplin dan pengawas.

Walaupum ada sebahagian pelajar yang masih belum dapat menghayati sistem baru ini, namun ia menjadi satu permualaan yang baik ke arah pembentukan sahsiah dan disiplin pelajar. Apa yang diharapkan ialah agar setiap warga sekolah dapat bersama-sama menghayati visi sekolah dan sama-sama bekerjasa 'melonjakkan kecemerlangan,.

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...