SLOGAN KECEMERLANGAN 2017

Wednesday, August 10, 2011

Transformasi peperiksaan bermula pada peperiksaan percubaan PMR ini dengan penggunaan mesin OMR. Menariknya, mesin ini juga amat berguna bagi para guru membuat analisis item yang merupakan salah satu perkara paling penting di dalam kita melakukan post -mortem peperiksaan. Ternyata mesin ini amat berguna bukan sekadar itu sahaja, malahan ia juga mampu digunakan di dalam kemasukan markah ko-kurikulum dan kemasukan data SSM. Sebenarnya mesin ini sudahpun berada di sekolah ini sejak sekian lama, namun tidak seorang pun yan tahu menggunakannya. Justeru itu, unit peperiksaan mengambil inisiatif dengan memanggil pembekal mesin berkenaan iaitu daripada Penerbitan Nasional Berhad.Tahniah kepada Unit Peperiksaan yang amat proaktif di dalam menyahut cabaran yang diberikan.

Analisis item ini amat berguna di dalam kita mengenalpasti topik-topik yang sudah dikuasai atau belum dikuasai oleh pelajarnya. Justeru, mudahlah kita untuk merangka latihan mengikut permasalahan yang dihadapi oleh pelajar berkenaan.

Beberapa siri latihan telah diadaakn khusu bagi memberikan kefahaman yang kukuh kepada para guru tentang penggunaan mesin berkenaan.

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...